Årsmøte i Vest- Agder Gjeterhundklubb 19.01.2017

 

Det var 23 stk som møtte.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Ingen innvendinger.

 

Sak 2. Valg av møteleder og referent.

Møteleder: Øystein

Referent: Sissel

 

Sak 3.Valg av to til å skrive under protokollen.

Elling Åsland og Tobias Biktjørn

 

Sak 4. Årsmelding.

Årsmeldinga blei lest opp av Øystein. Klubben har hatt mye aktivitet i år. Det har vært 4 tevlinger, kurs og treninger. Ei av tevlingene klubben arrangerte var Norgesserien, det har aldri vært arrangert i Vest- Agder før. Klubben har også ein Norgesmester i år: Rune Landås/ Kess, det har vi heller aldri hatt før. Vi har to på Landslaget, Rune og Jan Egil. Ti er kvalifisert til VM og Kess er kvalifisert til VM og EM. Klubben har også god rekruttering med tre nye som har klart gjeterhundprøven for første gang, Svein Berge/ med 3 (!!) hunder, Kiwa, My og Alva, Lars Galdal/ Abel

og Ellen Harbakk/ Sandy.

 

Sak 5. Regnskap. Vi gikk med ca 20.000,- i underskudd i 2016. Nina har liggende ca 4000,- i kontanter fra tevlinger, så då er det ikkje så gale.

 

Sak 6. Valg. Disse var på valg: Leder Øystein Hadland, gjenvalgt

                   Styremedlem Rune Landås, gjenvalgt

                   Sekretær Sissel Harbakk, gjenvalgt

                  2.varamann Henry Åsland, gjenvalgt

                  Valgnemnd Veronika Bjørndal, gjenvalgt

                  Revisor Elling Åsland og Lars Engeli, gjenvalgt

 

Etterpå blei det utdeling av premier til dei som hadde klart gjeterhundprøven, Lars, Ellen ( ikkje tilstede ) og Svein.

Utdeling av blomster til dei på Landslaget Rune og Jan Egil, og utdeling av gave til Rune for seier i NM.

Det blei servert pizza og marsipankake.

 

 

Ref. Sissel Harbakk                   Elling Åsland                         Tobias Biktjørn

                                                      Sign.                                        Sign.