Årsmøtet ble avholdt på Tonstadli torsdag 17. februar. Ordstyrer Audun Meland ledet oss stødig gjennom årsmøtesakene. 

Anne Kari L. Snefjellå fra sentralstyret deltok på teams.

Styreleder, Sven Haughom overrekte gave til Paul Edvin Frigstad. Paul Edvin gikk nå ut av styret. Han har vært kasserer i 8 år. Tusen takk for en kjempegod innsats i styret!

Styreleder Sven Haughom orienterte om uttalelsene til jordbruksforhandlingene.

Årsmøteprotokoll

Deltakerliste

Regnskap

Budsjett

Arbeidsplan

Årsmelding

Årsmelding avl