Oversikten finner du her.

 

Ta kontakt med Jan på 90586740, hvis du mangler ”god redskap” eller om noen du har kjøpt svikter. Da skaffer vi deg maks løsning, eller henviser til andre ringer hvis noe ikke passer.

Noen av disse værene blir oppstallet, fordi det blir helt feil å slakte dem. Da kan ringen tjene noen kroner, og bruksbuskapene få nytt blod som ”virker”!