Til slutt i notatet ligger det ved svarskjemaer som kan brukes når fylkeslaget skal uttale seg (pdf - må skrives ut og fylles ut for hånd). Svarskjemaene er også lagt ved i Wordformat for dem som ønsker å svare i elektronisk form.

Jeg legger også ved foredraget som presenterer innholdet i notatet. Plansjene gir antakelig en mer pedagogisk framstilling av notatet enn de 9 sidene med tekst.

Hvis fylkelaget ønsker å involvere lokallaga i høringen, må fylkeslaget selv distribuere høringsnotatet.

Svaret på høringen sendes NSG innen 20. desember 2012.

Lykke til med arbeidet med høringen. Husk at prosessen fram til et svar kanskje er like viktig som selve svaret.


Vennlig hilsen

Thor

------------------------------------
Thor Blichfeldt
Avls- og seminsjef 
Norsk Sau og Geit
Postboks 104
1431 Ås
Mobil: 901 99 560
E-post: tb@nsg.no