Vi håper å være ferdig med søknadsbehandlingen innen et par uker. Ellers har vi lite å melde på rovviltfronten i fylket, men ser fram til konstruktiv dialog møtet i Kontaktutvalget 29. november.

Ha en fortreffelig dag!

Vennlig hilsen

Tor

 

Tor Punsvik, viltforvalter

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen

Tlf: 38176677, Mob: 90619471

E-post: tpu@fmva.no

Internett: www.fylkesmannen.no/VA