Etter avtale med styreleder og generalsekretær utsetter vi høringsfristen til tirsdag 15. januar. Men da må uttalsen være MOTTATT hos NSG.

Ytterligere utsettelser kan vi ikke gi skal vi bli ferdige med behandling i Avlsrådet og styret før sakspapirene til Landsmøtet må ferdigstilles.

Hilsen

Thor
------------------------------------
Thor Blichfeldt
Avls- og seminsjef 
Norsk Sau og Geit
Postboks 104
1431 Ås