I samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeslagene til Sau & Geit, Bondelag og Jeger- og fiskerforbundet og Norske Kadaverhunder inviteres derfor interesserte til et åpent informasjonsmøte på EIKEN FERIESENTER ONSDAG 11. APRIL KL. 18 til 21. De aller fleste hunderaser er egnet etter trening, og interesse for og mulighet for å kunne ferdes i utmark med egen trent hund er viktigste forutsetning. Kjell Smestad fra Norske Kadaverhunder vil orientere om organisering, kursing og praksis. Les mer på Fylkesmannens nettider www.fylkesmannen.no/VAVelkommen!