Referat fra Årsmøtet 4/2- 2016 på Rådhuset i Åseral.

Det var 18 stk som møtte.

Sak 1 Valg av møteleder : Øystein Hadland

Sak 2 Valg av to til å skrive under protokollen : Knut Risnes og Olav Harbakk

Sak 3 Valg av referent : Sissel Harbakk

Sak 4 Årsmelding ved Øystein Hadland.

Det har vært fellestreninger i Lyngdal, Åsen, Åseral og hos Nina Mølland.

Kurs med Rune Landås på våren, og med Jan Egil på høsten.

Det har vært to tevlinger ( inkl. FM ) i år + at vi var medarrangører av ei tevling på

Evje på Landbrukets dag og var medarrangør av Norgesserien i Telemark. Sistnevnte

ble dessverre avlyst grunnet tåke.

Vi har hatt 4 styremøter.

2 nye har tatt bruksprov iløpet av året.

Medlemstallet er ca 30 stk.

Rune og Jan Egil har satt Vest- Agder på kartet når det gjelder tevlinger. Der Rune

blandt anna blei nr 6 på NM og nr 2 på Nursery og Jan Egil vant Nursery og

Fatlandscupen.

Vi har 1 hund på Landslaget, Scott til Rune Landås.

Det var grøtfest m trening hos Svein Berge i Lyngdal i romjula med ca 25 frammøtte.

Sak 5 Reknskap ved Nina Mølland

485kr i minus i år, men klubben har ei solid beholdning på 36.600,- så det går bra.

Sak 6 Valg ved Anund Rossevatn

Leder Øystein Hadland, gjenvalgt for 1 år

Styremedlem Rune Landås, ikkje på valg

Styremedlem Helge Verdal går ut, inn kommer Jan Egil Orthe, valgt for 2 år

Kasserer Nina Mølland, gjenvalgt for 2 år

Sekretær Sissel Harbakk, ikkje på valg

1.varamann Lars Christian Storhei, gjenvalgt for 2 år

2.varamann Henry Åsland, ikkje på valg

Valgnemd  Anund Rossevatn går ut, inn kommer Kjell Olav Austrud

                  Veronica Bjørndal, ikkje på valg

                   Knut Risnes, ikkje på valg

Revisor Elling Åsland og Lars Engeli, begge gjenvalgt for 1 år

Det blei tatt opp på styremøtet om det skulle tas inn et styremedlem til, det blei

enstemmig ja, og dermed kommer Martin Heskestad inn for 2 år.

Det blei også tatt opp om du kan sitte i styret for Vest- Agder Gjeterhundklubb når du

representerer et anna fylke. Ja meiner årmøtet.

Sak 7 Medlemskontingent

Forblir uendret på kr 150,-.

Sak 8 Kurs  

Det vil bli arrangert et kurs til våren ( mai ) viss det blir nok påmeldte, og et til

høsten. Fellestreninger fortsetter som vanlig.

Sak 9 Tevlinger

Vi har samarbeidet 2 år med Aust- Agder. Norgesserien vil bli arrangert på Risnes og

FM på Lista. Itillegg vil det bli ei lokal tevling i Åseral og ei i Lyngdal.

Sak 10 Uttak til NM  

Det blei stemt over to forslag til uttak til NM der Rune og Jan Egil sitt forslag fikk

flest stemmer. Uttaket blir da som følger: 2 valgfrie Norgesserier + FM blir tellende

som uttak til NM.

Sak 11 Utdeling av diplom ved Sissel Harbakk.

Martin Heskestad og Terje Hobbesland ( ikkje tilstede ) fekk kvar sin termokopp med

navn, dato og poengsum for gjennomført bruksprov.

Sak 12 Annet + div info

Stor suksess med grøt hos Svein Berge, enig om å ha påskesamling med hundetrening

samme plass.

Sissel Harbakk

Sekretær

Sign                                        Sign

Knut Risnes                            Olav Harbakk