Årsmøtet blei holdt på rødekorshuset i Lyngdal, kombinert med temakveld. Det var 16 stk som møtte.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Ingen innvendinger.

 

Sak 2. Valg av møteleder og referent. Sissel Harbakk møteleder, Miriam Lemme referent.

 

Sak 3. Valg av to til å skrive under protokollen. Svein Berge og Øystein Hadland.

 

Sak 4. Årsmelding. Sjå eget vedlegg.

 

Sak 5. Reknskap ved Elling Åsland. 31.918,- i overskudd.

 

Sak 6. Valg. Øystein Hadland gjenvalgt som leder. Nina Mølland gjenvalgt som kasserer. Martin Heskestad og Jan Egil Orthe gjenvalgt som styremedlem. 1.vara Svein Berge gjenvalgt. Revisor Elling Åsland og Lars Engeli gjenvalgt. Valgnemd Knut Risnes gjenvalgt.

 

Tilbakemelding på at vi godt kan sende vedlegg med betaling av medlemskontingent på mail samtidig med innkalling til årsmøtet.

Huske å skrive nummer på billag til reknskapet ( Nina ).

Referat blei skrevet av Miriam Lemme, gjengitt av Sissel Harbakk, på pc.