På styremøtet den 3. februar 2011 bestemte styret i Vest-Agder Sau og Geit at Vest-Agder gjætarhundklubb Indre Agder kan legge ut informasjon på www.nsg.no/vest-agder i en egen kategori. Styret i gjæterhundklubben jobber nå for å få på plass alle tekstene de vil ha med. Vi ønsker Vest-Agder gjætarhundklubb Indre Agder lykke til med aktivitetene! 

For ordens skyld vil vi presisere at det er styret i Vest-Agder gjætarhundklubb Indre Agder som står for innholdet av deres siden. Fylkessekretæren i Vest-Agder Sau og Geit står for publisering av tekstene levert av gjæterhundklubben.