Om kvelden lørdag 29. juni ble det observert ulv ved Blåka i Hægebostad. 

Vest-Agder Sau og Geit ber alle saueeiere om å se etter sauene sine. Meld fra om skade eller observasjoner til SNO.