ROVVILTFOLDER 2019

Rovviltforvaltningen
• Status for freda rovvilt
• Skader på husdyr
• Kadaverhund
• Nettverket av rovviltkontakter
• Opptreden ved funn av husdyrkadaver
• Opptreden ved observasjoner
• Merkeplater på bjellene
• Erstatning for skader på husdyr
• Skadeforebyggende tiltak
• Nyttige personer, adresser og telefoner

 

https://www.nsg.no/getfile.php/13126424-1562338185/Fylkeslag/Vest-Agder/Dokumenter/Rovviltfolder%20Vest-Agder%202019.pdf