Rovvilt  i Agder 2020

-Rovviltforvaltningen i Agder
• Skader på husdyr av fredet rovvilt
• Rovviltkontakter
• Kadaverhund
• Rutine ved funn av husdyrkadaver
• Rutine ved observasjon av fredet rovvilt
• Lammekoding/fargekoder på bjellene
• Erstatning for skader på husdyr
• Skadeforebyggende tiltak
• Kontaktpersoner
 

 

 

 Folder: https://www.nsg.no/getfile.php/13135575-1589913963/Fylkeslag/Vest-Agder/Dokumenter/Rovviltfolder%20Agder%202020.pdf