Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har  i sommer følgende vaktordning for håndtering av rovviltsaker:

 

Rovviltberedskap sommeren 2017 i Aust- og Vest-Agder (begge fylker)

 

Ansvarlig

Uke

Telefon

Miljøverndirektør

Per Ketil Omholt

27, 28

409 16574 (vakttelefon – ikke SMS) ev. 957 29269

Ørnulf Haraldstad (uke 27) Per Ketil Omholt (uke 28)

Pål Alfred Larsen

29, 30

409 16574 (vakttelefon – ikke SMS) ev. 911 47387

Pål Alfred Larsen

Eivind Hellerslien

31

409 16574 (vakttelefon – ikke SMS) ev. 909 24260

Ingunn Løvdal

 

Før og etter disse ukene har Per Ketil Omholt ansvar for beredskap i Aust-Agder og Eivind Hellerslien ansvar for beredskap i Vest-Agder