Saksliste ser sånn ut:

 

Sak. 1 Godkjenning av innkaling og referat.

Sak. 2 Økonomisk oversikt til oktober. (Britt)

Sak. 3 Innspel til valgnemda i NSG.

Sak. 4 Godtgjørelse hjemmesiden og sekretær

Sak. 5 Ledermøte nov/des Sau og Geit og Beitelaga.

Sak. 6 Plan for Fylkesårsmøte for 2012.

Sak. 7 Eventuelt.