Sak 14 godkjening av innkaling og saksliste

Sak 15 Referatsaker

Sak 16 Fordeling av verv i styre (arbeidsoppgaver)

Sak 17Sekretær fram over Britt har sakt opp engasjemanget.

Sak 18 Gjenomgang av sakspapiran til årsmøte i NSG

Sak 19 Eventuelt