Referat frå styremøte 30.mai 2017 kl 19.00 Eiken.

Desse møtte: Sven,Paul Edvin,Snefrid,Helge,Nina,Britt.

Sak 14/17 innkalling, saksliste og møtereferat frå 7.mars godkjend.
Sak 15/17 Referatsaker
> Brønnøysund-registra; oppdatering, Britt jobbar vidare med dette. 
> Landsmøtet - Sven og Helge var utsendingar herfrå, dette var siste Landsmøte(annakvart år) heretter blir det Årsmøte(kvart år). 

Sak 16/17 Oppnemning av nytt avlsutval.
Frå vereringane:
Jan Hedenstad og Jørgen Ådneram, Jan Hedenstad er valgt til leder.    
Frå Nortura:
Siri Haugland
Frå KLF:
Berit Pettersen har vore, men skal pensjonera seg; vi venter på tilbakemelding frå KLF
Frå styret:
Sven Haughom og Helge Verdal


Sak 17/17 Klyppekurs- Seminkurs status 
Klyppekurs: søknad er sendt, kurset kan vera hjå Audun, som i fjor. Det blir mest sannsynlig eit kombikurs, for både nybegynnare og vidarekomne. Følg med på NSG si side.

Seminkurset blir i Åseral; det blir eit samarbeid mellom Vest-Agder Sau og Geit og Åseral Sau og Geit.
Meld frå til Helge, tlf 95305668, for info/påmelding (begge kursa)

Begge kursa er planlagt til hausten.                             

Sak 18/17 Naturligvis Evje 11-13.august.
Aust-Agder Sau og Geit har ansvar for Sau og Geit-stand i år.
Vi treng som vanleg frivillige som kan stilla opp nokre timar kvar gjennom helga.
- Sven, Helge, Snefrid, Britt- kan, men gjerne fleir.

Sak 19/17  Eventuelt.
- Fylkesstyret vil prøva å få til eit felles styremøte med Aust-Agder S&G i løpet av hausten.

 

Neste møte er planlagt onsdag 23.august kl 19.00 i Eiken

                                                                                            -skrivar Britt Ljosland Johansson-