Hei.

 

Vedlagt er søknadsskjema for leie av radiobjøller til 2022 sesongen. Merk at søknadsfrist er 1.mars.

Dere som har sendere fra før, og vil fortsette å leie disse, returnerer også skjemaet slik at dere blir registrert med riktig antall sendere og får tilsendt riktig antall batterier (Telespor) for året.

 

I år vil det være nærmere 500 sendere utleid fra radiobjøllelaget, fordelt på de tre forskjellige typene.

 

Jeg har overtatt som sekretær i radiobjøllelaget etter Oddvard Galdal og skal administrere utleie av Telespor sendere og, nytt av året, sendere fra Smartbjella. Bernt Opsal vil fortsatt være administrator for Findmy senderne.

 

Lykke til med årets beitesesong!

 

Med vennlig hilsen
Vidar Omdal

Mob. 97655137

E-post: omdal_v@hotmail.com

 

https://www.nsg.no/getfile.php/13156581-1643125845/Fylkeslag/Vest-Agder/Dokumenter/S%C3%B8knad.docx