Vest Agder Radiobjøllelag har nå kjøpt inn ca 35 sporingsbjøller,  flest av typen telespor.  Dei som vil leiga av desse nye bjøllene må gje meg melding på tlf 95974136 innan 22.mai.  Leigepris er kr 300.

Nokre har sendt ønske om å  leige fleir eller for første gong for 2018. Desse er notert og treng ikkje senda inn på nytt.

 

Oddvard Galdal

            sekr