Få, om ingen, har vell gjort seg mer fortjent til å bli utnevne som æresmedlem i fylkeslaget, som Sven Haughom!

På vegne av styret og årsmøtet tok Audun Meland ordet og overrasket Sven med utnevnelsen. 

I år er det 30 år siden Sven gikk inn i fylkesstyret. Siden 2001 har han sittet som leder og gjort en formidabel jobb. Sven har fulgt opp, og stilt opp på det meste av møter og aktiviteter som har med småfenæringa å gjøre. Han har stålkotroll på alt som rører seg i fylket, og har ett bredt kontaktnett. Få har så god kontroll på søknader og frister som Sven!

Vi gratulerer !!