Etter ett godt måltid klubbet ordstyrer Audun Meland årsmøtet i gang. Årsmeldinger og regnskap ble gjennomgått og funnet i orden.

Av innkommne saker hadde Gjeterhundlaget søkt om middler til som laget ønsker å bruke til å stimulere til økt  bruk av gjeterhund. Årsmøtet innvilget dette, og gjeterhundlaget ser frem til å bruke pengene på medlemmene sine.

Eivind S Mjåen fra styret deltok på teasm og hadde ett innelgg om NSG sine satsningsområder og ellers div orienteringer.

 Finn Åsheim fra bondelaget holdt innlegg og orienterte kort om blant annet RMP og rovvilt med bla fokus på gaupejakt.

Nytt styre ble valgt. Snefrid Reppen gikk ut etter flere år i styret, takk for innsatsen !

Mangeårig sekretær  og 1 vara, Britt Ljosland Johansson gikk også ut. Takk for innsatsen!

Sølvskje for beste indeksvær ble også delt ut, og i år som i fjor var Odd Terje Rosseland oppdretter av denne. Jan Hedenstad fra avlsutvalget delte ut prisen. 

Vi ønsker Tarjei Tjørhom velkommen inn i styret. Styret 2023 ser frem til å jobbe godt for å fremme næriga i Agder gjennom året.

Referat fra fra årsmøtet i sin helhet vil bli publisert så snart det er klart !