Styret i Vest-Agder Sau og Geit gratulerer Anne I. Willoch og Roar Svindland fra Kvinesdal med denne fantastiske prestasjonen!

Utmerkelsen blir delt ut på årsmøtet 26. februar av Lars Erik Wallin, generalsekretær i NSG.