Gi beskjed til SNO og Vest-Agder Sau og Geit om observasjoner og urolig væremåte fra husdyr.

 

hjemmesiden til Fylkesmannen i Vest-Agder, samt på vår egen side blir det lagt ut ny informasjon så fort den foreligger.

 

Nedenstående epost ble sendt av Tor Punsik, viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

 

 

 

Sendt: 22. juli 2011 09:40

Emne: Melding om bjørn i Vest-Agder, Åseral 21. juli

 

Hei

I går, 21. juli, dokumenterte Statens naturoppsyn spor av bjørn på en skogsvei like øst for Kyrkjebygd i Åseral. Lenken under viser til vårt nettsideoppslag på saken.

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=144&amid=3522522

Undertegnede er tilstede på kontoret fram til klokka 14 i dag, og er på ferie i neste uke – uke 30, men kan nås på mobil 90 61 94 71. Ellers vil det være fungerende fylkesmann Dag Petter Sødal som er kontaktperson på saken på Fylkeshuset kommende uke.

Næringsorganisasjonene bes orientere videre inn i sine rekker, og gjerne understreke betydningen av et særlig godt tilsyn i tida framover og rask respons ved mistanke. Skadefellingslaget bør gå fra “grønn til gul” beredskap med tanke på at skadesituasjoner kan oppstå og eventuell skadefellingstillatelse søkes og gis. Ellers er vi takknemlige hvis media kan sørge for å bringe informasjonen videre, og da gjerne henstille til at folk som måtte gjøre observasjoner av spor og sportegn, eventuelt sauekadaver, om umiddelbart å melde fra til Statens Naturoppsyn, alternativt kommunen eller fylkesmannens miljøvernavdeling. Forhåpentligvis er dette en ung hannbjørn på et raskt gjennomtrekk, men av erfaring vet vi at slike bjørner kan volde betydelige skader på bufe og vi må være forberedt på å møte den situasjon. På forhånd takk!

 med vennlig hilsen

Tor

 

Tor Punsvik, viltforvalter

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen

Tlf: 38176677, Mob: 90619471

E-post: tpu@fmva.no

Internett: www.fylkesmannen.no/VA