NSG vedtok følgende i styremøte 8. september 2021:

«Saueholdere som har geit i sitt dyrehold etter 15. september 2021 får ikke kåre værlam på kåringssjå i regi av Norsk Sau og Geit for salg til andre høsten 2021 og årene framover. Værringmedlemmer som har geit i sitt dyrehold etter 15. september 2021 får ikke delta i ringarbeidet fra paringsstart høsten 2021 og årene framover.
Det gis ikke dispensasjoner fra dette vedtaket.»