Johannes Nygård frå Reime Agri  AS presenterer Reimeprodukter for sau.

Anders Konglevoll prosjektleiar sau i Reime Agri  AS vil snakka om korleis vi skal få til eit rasjonelt  og godt sauehus.

Enkel servering.

Alle interesserte er velkomne.

Reime Agri AS og «Ny giv i sauehaldet i Vest-Agder»