Gjeldende forvaltingsplan kan lastes ned på http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=26629

Utkast til ny forvaltningsplan sendes ut på seinhøsten, og vi tar sikte på at dette dokumentet blir et hovedtema på kommende møte i Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-Agder.

På forhånd takk og ha en fortreffelig sommer!

Vennlig hilsen

Tor

Ps – vi har ikke mottatt nye rovviltmeldinger i fylket siste 2 uker

 

Tor Punsvik, viltforvalter

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen

Tlf: 38176677, Mob: 90619471

E-post: tpu@fmva.no

Internett: www.fylkesmannen.no/VA