Vedlagt ligger høringsbrev til fylkeslaga i NSG og høringsbrev fra Miljøverndepartementet.

 

 

Høringsuttalelser fra fylkeslaga sendes til tjm@nsg.no innen 21. oktober 2012.

 

Therese J. Mosti

beite- og utmarksrådgiver

e-post: tjm@nsg.no

tlf: 417 67 529