Innkaling til ledermøte for Vest Agder Sau og Geit, 1.desember kl.19.00 på
Rød Kors huset i Eiken.


Lokallag kan møte med styret. Ledere i beitelaga i Vest Agder og valgkomiteen for fylkeslaget.

Program for kvelden:
19.00 Åpning v/ ordstyrer Audun Meland
19.10 Faginnlegg fóring v/Marit Elise Smith Eide
19.50 Erfaringer med bruk av nofence elektronisk gjerde v/ Rolf Arne Torgersen, KVS
20.10 Risgrøt med mandel 
21.00 Orinteringer fra fylkeslaget 

Sven Haughom
leder