Haughom, 21/12 2011

Julehelsing Vest-Agder Sau og Geit

Lagets sekstiende driftsår er snart over, aktiviteten har vore midt på treet.

Fylkesårsmøte var på Lista i februar. Sven og Martijn var på landsmøte i Bergen i mars, møte om ull-levering til Notura i Eiken i april, frå hausten levering til Forus. Nytt avlsutvalg frå juni, Sven og Britt er med frå fylkeslaget, dommer kurs i august ein ny dommer med. Kåringssjåa vart arrangert i september, ca 180 lam møtte med god kvalitet. Deltok på messa naturligvis på Evjemoen saman med Aust Agder sau og geit i august, deltakelsen må forbedras (presentasjon). Kontaktutvalget for Vest Agder har hatt to møter i år Sven og Albert er oppnemd frå Fylkeslaget.

 Bjørn vart dokumentert i Åseral i juli, spor og kadaver. Gaupe yngling i Audnedal, gaupeunge påkjørt i haust. VIKTIGT å melde frå om gaupespor til SNO ut februar. Ørna tek lam men ikkje dokumentasjon. Ein del ALDELV i deler av fylket i år. Ledermøte i Eiken for lokallaga og beitelaga i desember .

Ellers har leder brukt eindel tid på arbeide med prosjektet NY GIV I SAUEHALDET I VEST-AGDER 2012-2014. Finansieringa for prosjektets først driftsår er orden. Oppstart i januar 2012, Ove Myklebust takket ja til  50% stiling, han vert ansatt i Norsk landbruksrådgiving Agder som er deleiger i prosjektet saman med Vest-Agder Sau og Geit. Meir info på nyåret. Fylkeslaget vil takke FMLA /ved Ole Steffen Gusdal for hjelp til forarbeidet med prosjektet.

 

Vest-Agder Sau og Geit ønsker alle ei GOD JUL og eit GODT NYTTÅR

SVEN HAUGHOM

Leder