Kåringssteder 2018

Kåringsdag og oppstart                                                            Innmeldingsfrist

Kvinesdal (omfatter 
Kvinesdal, Gyland, Lista, 
Midt-Agder og tilstøtende 
områder)                                      Lørdag 22. september kl. 10.00.                    Onsdag 19. september.

 

Eiken (omfatter Eiken, 
Åseral og tilstøtende 
områder.                                      Tirsdag 2. oktober  kl. 10.00.                          Lørdag 29. september.

 

Sirdal og tilstøtende 
områder                                        Fredag 5. oktober kl. 10.00.                           Tirsdag 2. oktober.

 

Hjemmekåring/gårdskåring         Kun mandag 8. oktober                                Onsdag 12. september
                                                                                                                                    og mandag 1. oktober

 

 

Trykk på lenken for info om kåring av værlam: https://www.nsg.no/getfile.php/13117987-1536133326/Fylkeslag/Vest-Agder/Dokumenter/2018%20info%20om%20k%C3%A5ring%20VA.pdf