Det nærmer seg kåringer av årets værlam, og da er det viktig å stille opp med de beste kandidatene fra både bruks- og avlsbesetninger for å bringe de beste genene videre. Kåringene er svært viktige møteplasser for å etterleve godkjent avl og oppnå avlsframgang. Alle oppfordres til å slå opp i Sauekontrollen/Animalia på sine aktuelle kåringskandidater.

 

https://www.nsg.no/getfile.php/13137668-1598940441/Fylkeslag/Vest-Agder/Dokumenter/2020%20Info%20om%20k%C3%A5ring%20VA.pdf