Brevet finner du her.

 

Påmeldingsfristene er:

- mandag 17. september for Søgne (kåring 21.sept. kl. 13.00) og Kvinesdal / Gyland (kåring 22.sept. kl. 9.00)

- fredag 22. september for Sirdal (kåring 27.sept. kl. 13.00) og Lista (kåring 29.sept. kl. 9.00)

- mandag 1. oktober for Åseral (kåring 6.okt. kl 9.00) OBS!!! Står feil dato i brev!!

 

Mvh

 

Rolf Arne Torgersen

Leder i avlsutvalget i Vest-Agder