Det er Sven Haughom og undertegnede som representerer Vest-Agder på dette møte. Det er 65 utsendinger, pluss en god del gjester. For i dag står det blant annet på programmet et foredrag fra statssekretær Ola T. Heggem fra LMD og fra Sveinung Svebestad fra Nortura. Regnskapet og budsjettet er godkjent. Valget er avgjort, resultatet kommer på NSG sin hovedside. Vi behandler nå en del uttalelser som ble lagt fram.