Vedlagt følger skriv fra Valgnemnda der fylkeslagene bes komme med tilbakemelding senest 25. november 2012.

* TILLITSVALGTE PÅ LANDSPLAN (valgt av Landsmøtet 17.03.2011)

* Brev til fylkeslagene ang. valg 2013