Innvitasjon til ledersamling Vest Agder Sau og Geit og Beitelaga i fylke.
Røde Kors huset Eiken tysdag 11. desember kl 1900


Kl 1900 Beite sesongen2018 og regionalt miljø program v/Lisbeth Kismul Svendsen og Ellen Synøve Eskeland frå Fylkesmannen.
Kl 1945 Prestasjon av boka Rovviltet i Agder ved forfater Tor Punsvik
Kl 2015 Graut og kaffi .
Kl 2100 Gjeterhund arbeide i fylke og organisering setralt i nsg v/Nina Mølland
Kl 2130 Nytt frå Fylkesstyre og valg til arbeidsgrupa organisert beitebruk.
              Radiobjølelaget.


Det er ønskelig at laga møter med fleire personer.


Mulighet til å kjøpe boka Rovvilet i Agder.

Sven Haughom
Leder