Ledermøte Vest-Agder Sau og Geit og Beitelaga.


                  Eiken 5 desember kl 18.30 

 

 

>Beitesesongen 2017 ved Lisbet Kismul frå fylkesmannen i Agder
>Leder i Jæren Smalelag, Asbjørn Haga deltar
>Bjørn Høyland orienterer om ny sporingsenhet til sau;  Shiip
>Info frå fylkeslaget og radiobjøllelaget ved styre
>Servering av risgraut med mandel, - kaffi og småkaker
>Val til arbeidsgruppe organisert beitebruk.


> Vi ønsker gjerne at  fleire frå lokallaga møter!

 

Sven Haughom, leder Vest-Agder Sau og Geit