De som ønsker å leie bjøller for kommende beitesesong må kontakte

Oddvard Galdal på mail: oddgal@outlook.no eller sms 95974136.

Radiobjøllelaget leier ut to typer sendere: telespor og findmysheep.

Leieprisen er 300.

Søknadsfrist 20. mars.