Ønske om leige av sporingsbjøller for 2019.

 

Du  som vil leige fleire eller færre sporingsbjøller for komande beitesesong enn du leiger i

dag,  må senda meg beskjed på mail : oddgal@outlook.com eller på sms 95974136

  innan 15.mars.
 

Nye søkarar vil også bli vurdert.  Dei som har høge udokumenterte tap blir prioritert. 
 

Leigepris er kr 300 for begge typane laget har: Findmysheep og Telespor.

 

Vest Agder Radiobjøllelag v/Oddvard Galdal