Må rette opp en ting fra Tors e-post nedenfor: Birkenes kommune omfattes ikke av fellingsvedtaket. Det gjør imidlertid Bygland. (Det er nok jeg som er kilden til den feilen – beklager!)

I vedleggets ”bakgrunnskapittel” er det en god oppsummering av ulve-historikken  i Agderfylkene hittil i år. Dette inkluderer en klagesak fra næringa, som fortsatt ligger til behandling i Miljøverndepartementet.

For øvrig gir vedlegget et svært godt bilde på hvor kompleks rovdyrforvaltningen er.

God lesning!

 

mvh

Finn Aasheim

organisasjonssjef

Norges Bondelag Agderkontoret

tlf 38 07 19 74 / 922 95 713

Følg oss på www.bondelaget.no/agder