LYKLEPRISEN og GROMSAUEN 2013

 

Lykleprisen og Gromsauen er utmerkelser til personer innen henholdsvis geite- og saueholdet.

Disse var opprettet av NSGs styre i 2006 og deles ut annethvert år i forbindelse med NSGs Landsmøte.

Prisene ble første gang delt ut i 2007 og består av en gjenstand med gravering (treskåret relieff i 2011) og diplom.

Styret i NSG er jury for prisene.

Reviderte statutter for prisene er vedlagt.

 

Forslag på kandidater til disse prisene skal fremmes gjennom fylkeslagene i NSG og frist for å sende inn forslag på kandidater for 2013 er 31. desember 2012

 

 

Med hilsen

Norsk Sau og Geit

Lars Erik Wallin

Generalsekretær

Tlf.: 48150190