I «gamle» Vest-Agder fylke er det i dag to væreringer for NKS. Men ingen værering for spælsau. Fylkesstyret har registrert en betydelig interesse for å starte en spælværring i Vest-Agder og inviterte derfor til et informasjonsmøte med dette tema på Torvløbakkan gård lørdag 8. januar 2022.

Med på møtet var Martin Opheim Gløersen, rådgiver på saueavl i NSG, som informerte om hva det innebærer å være med i en værering.

Sven Reiersen, mangeårig leder i landsrådet for sauavl i NSG, og mangeårig medlem i Aust-Agder spælring, var invitert for å fortelle om hvordan de driver ringen sin i det daglige.

I referatet brukes de gamle fylkesnavnene Aust- og Vest-Agder, da «fylkene» er i forskjellige veterinære soner, og det derfor ikke kan samarbeides om avlsarbeidet i Agder over den gamle fylkesgrensa.

Det var 10 påmeldte til møtet, men dårlig vær og syke barn ga 4 forfall.

 

Ståle Haukelid ønsket velkommen til møtet på vegne av fylkeslaget.

 

Første innleder var Martin Gløersen med et innlegg om: «Hva skal til for å drive en værering». Innlegget følger vedlagt. Nedenfor er gjengitt noen viktige krav for å være med i værering:

 

·Være medlem i NSG og Sauekontrollen.

·‘Størrelsen på besetningen: minst 15 lamminger.

·Gården kan ikke ha geiter eller kameldyr.

Følgende registreringer er obligatoriske for alle ringmedlemmene/avlsbesetningene:

• Paringsopplysninger (alle paringer, også alle omløp, samt lam som ikke viser brunst)

• Lamming med antall fødte fullbårne lam, antall levende lam samt merking av lammene

• Fødselsvekt og kjønn på levendefødte og fullbårne dødfødte lam

• Spenestørrelse på søyer ved lamming

• Fravenningsdato for lam som blir tatt fra mora om våren/sommeren, før vanlig avvenningstidspunkt om høsten

• Høstvekt

• Slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe på alle slaktede lam, (slakteriet ordner dette ).

• Utrangeringsårsak for alle voksne og påsettlam som går ut av besetningen

• Helseopplysninger

NSG oppfordrer væreringsmedlemmene om å registrere «Fødselshjelp» og «Vårvekt», men dette er ikke obligatorisk.

Sven Reiersen er leder av landsrådet for sauavl, og har vært medlem i værering i 29 år. Sven var klar på at det trengs nye væreringer for spælsau. En ny spælværring vil være godt både for Vest-Agder og for å få flere spælværer granska totalt i landet.

En av fordelene med å være med i værering er at en kommer inn i et godt og lærerikt sauemiljø. Man blir en del av et faglig fellesskap, som man kan lære mye av.

Han informerte deretter om den praktiske driften av en værering. 200 vfs er minimum antall søyer i en ring for å få gransket nok værer iht. kravet. Men det vil bli en svært krevende logistikk for en ring av denne størrelse mht flytting av værer, sikre god fordeling av avkom osv. E ny spælværring bør derfor ha minst 300 vfs.

En sauebesetning i en ring må ha minst 15 lemminger i året. Sven mente dette er for lite og at en medlemsbesetning i en værering burde ikke ha mindre enn 30 lamminger. Da kan besetningen ha egen vær hele tiden.

En værering må være en egen juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. Oppstart vil være krevende økonomisk for en ny ring, men økonomien er grei i deres ring ved normal drift. En liten ring vil ikke få nok omsetning til å bli momsregistrert. Det bør derfor søkes organisatorisk samarbeid med en eksisterende organisasjon, for eksempel en ring i Vest-Agder, eller med spælringen i Aust-Agder. Tore Stalleland i Landvik Regnskapslag har god kunnskap om dette.

Det kan søkes om økonomisk støtte til å ta mædiprøver fra NSG. Det kan også være mulig å søke lokal støtte til oppstart fra kommune, statsforvalter, mm.

En værering er en egen smittegruppe, som ikke skal få tilført livdyr utenfra ringen. Det vil derfor ikke være mulig å være med både i spælværering og NKS-ring i Vest-Agder.

Fra møtedeltakerne ble det meldt om stigende interesse for spælsau i regionen. Flere mente å ha erfart at spælsauen hadde bedre holdbarhet enn andre raser.

Deltakerne var opptatt av voksenvekt – sauen må ikke bli for stor/større. Jurform, spenestørrelse og speneplassering er viktig.

Så langt er det meldt om interesse fra besetninger med tilsammen 400 vfs.

Det var stor enighet om gå videre med arbeidet om å opprette en egen spælring i Vest-Agder. Interrimstyret for ringen ble:

Thor Henning Vatland, leder

Tobias Ueland Håland

Jostein Røyseland

 

Viktige oppgaver for interimsstyret er:

 • Avklare hvem som vil være med videre i arbeidet. Medlemmene må ha et «eierskap» til den nye ringen
 • Vedtekter for ringen
 • Kan ringen organisatorisk være en avdeling sammen med en NKS-ring i Vest-Agder eller spælringen i Aust-Agder?
 • Kan de som går med i ringen utveksle værer hausten 2022?
 • Søke støtte fra NSG til mædiprøver hos de nye ringbesetningene
 • Søke om økonomisk støtte der det er mulig
 • Invitere til stiftelsesmøte

 

Framdriften for danning av ringen vil forhåpentligvis bli omtrent som dette:

 1. Stiftelse av ringen vinteren/våren 2022.
 2. Etablering ringen med «Rekrutt i avlsåret 2022/23 i august/september 2022
  1. Ringmedlemmene kan ikke kjøpe inn vær utenfra høsten 2022
  2. Alle må varsle om døde/avlivede dyr (kontroll av skrapesjuke, plassering i TSE-klasse)
 1. Oppstart av ringarbeidet høsten 2023
  1. Mædiprøve av alle medlemmene før oppstart
  2. Bekrefte fra Mattilsynet om at alle medlemmene kvalifiserer for TSE klasse 3

 

 

Jostein Røyseland

referent