Det er 15 nye telesporbjeller og 10 findmysheep bjeller å få leid av Vest Agder radiobjøllelag.

Kontakt Oddvard Galdal tlf 95974136 innen 1. juni.