Denne gang har han sendt følgende dokumenter (noen dokumenter har vært publisert før):

 

- Orientering om kadaverhund fra Bioforsk

Foreløpig kongeørnrapport for Region 1

Protokoll fra siste møte i rovviltnemnda for Region 1

- Referat fra møte i kontaktutvalget 17. april

Brev fra DN til fylkesmennene vedr. samhandling med Mattilsynet

Fylkesmannens innspill av saker til neste møte i Rovviltnemnda for Region 1, 30. mai i Stavanger

Høringsbrev fra MD om ny erstatningsordning for skader voldt av freda rovvilt på bufe og tamrein

 

Tor:

"Når det gjelder høringsbrevet på erstatningsordningen (siste lenke) så håper vi å få sendt kontaktutvalget et utkast for innspill i forkant av vår oversendelse til MD 15. mai (av hensyn til behandling i rovviltnemnda). Vi mottar gjerne innspill på MD`s høring.

 

Med ønske om en riktig god helg!

Vennlig hilsen

Tor Punsvik, viltforvalter"