Protokollen fra møtet finner du her.

Vedtaket om kvote finner du her.