Til møtet i kontaktutvalget neste torsdag har jeg fått følgende påmeldinger; Øystein Stamland, Oddny Omdal, Ole Steffen Gusdal, Bjarne Aasland, Finn Åsheim, Helge Fossen, Gunnuf Manflå, Sigmund Å. Rossevatn, Katrine Skajaa Gunnarsli og Tor Punsvik. Jeg sender påmelding til Heddan Gård på slutten av morgen dagen – så fint om de (bør være flere) som savner navnet sitt over melder tilbake snarest.

Benjamin Grønvold og Ove Myklebust har meldt at de ikke har anledning til å komme.

Ha en fortreffelig dag!

Vennlig hilsen

Tor

 

Tor Punsvik, viltforvalter

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen

Tlf: 38176677, Mob: 90619471

E-post: tpu@fmva.no

Internett: www.fylkesmannen.no/VA