Protokollen finner du her.

Revidert vedtak om lisensfelling der klageadgang er tatt inn finner du her.