For at ikke bare det lokale styret, men også "vanlige" lokale medlemmer kan lese dette, finner du rundskrivet her.