https://www.nsg.no/getfile.php/13123469-1552210601/Fylkeslag/Vest-Agder/Dokumenter/032819.%C3%A5pent%20sauem%C3%B8te.pdf

 

                     AVLSUTVALGET INVITERER TIL ÅPENT SAUEMØTE
                                  TORSDAG 28. MARS 2019.


Tonstadli i Sirdal kl. 19.00-21.30.


Temaene denne gangen blir svært aktuelle i forhold til årstiden, vi forventer deltakelse fra hele Vest-Agder og det blir god tid til spørsmål og svar.
Enkel bevertning.

 

Avlsrådsleder NSG, Sven Reiersen.
 Ferske nyheter fra årsmøte NSG, 13. – 14. mars.
 Ferske nyheter fra avlsrådsmøte NSG 15. mars.

 

Fylkesleder Sven Haughom og avlsansvarlig/avlsutvalgsleder Jan 
Hedenstad.
 Siste nytt fra fylkeslaget v/Sven.
 Om registreringer i Sauekontrollen, og spesielt om lamminga, 
v/Jan.
 Om Avlsutvalgets viktigste oppgaver for 2019 v/Jan.


Med vennlig hilsen fra
Jan Hedenstad
Avlsansvarlig og avlsutvalgsleder for NSG i Vest-Agder