Spæl møte - oppstart av værring 

 

Vest-Agder fylkesstyre inviterer alle spæl interesserte, til info-møte med flere tema.

Hovedtema blir mulighet for oppstart av værring for spæl i Vest-Agder.

Vest-Agder har i dag to værringer for NKS. Men ingen ring for spæl, dette må vi gjøre noe med 😉

 

·        Fylkesstyret planlegger møte i midten av januar 2022.

·        Da vil vi få med en fra NSG sentralt/avlsforsker, som vil informere  om hva det innebærer å være med i en værring.

·        Sven Reiersen fra Aust-Agder spæl ring, vil fortelle om hvordan de driver ringen sin i det daglige.

 

Vi ønsker alle avlsinteresserte velkommen, og vil ha noen andre tema i tillegg på agendaen.

Kom gjerne med ønsker og innspill, som avlsforsker kan informere om, eks oppstart av gentest på spæl, O-indeks, utvalg av værer til semin.

 

Det er noen medlemmer som har signalisert at de ønsker oppstart av en ring for spæl.

Dette ønsker vi i fylkesstyret å bidra til, men vi må ha mange nok sauer og medlemmer som kan tenke seg og bli med i værring.

 

For at vi skal kunne invitere til ett spæl møte, må vi ha tilbakemelding fra dere.

Det bes om tilbakemelding innen 10 november.

På SMS 91143172 til Ståle Haukelid  eller mail stalehaukelid@gmail.com

Har du ønske/vurderer å bli med i værering, ta gjerne en uformell tlf til Ståle eller andre i styret. 

 

Info som ringmedlemer vil måtte forholde seg til.

·        Være medlem i NSG og Sauekontrollen.

·        ‘Størrelsen på besetningen: minst 15 lamminger.

·        Gården kan ikke ha geiter eller kameldyr.

 

Følgende registreringer er obligatoriske for alle ringmedlemmene/avlsbesetningene:

• Paringsopplysninger (alle paringer, også alle omløp, samt lam som ikke viser brunst)

• Lamming med antall fødte fullbårne lam, antall levende lam samt merking av lammene

• Fødselsvekt og kjønn på levendefødte og fullbårne dødfødte lam

• Spenestørrelse på søyer ved lamming

• Fravenningsdato for lam som blir tatt fra mora om våren/sommeren, før vanlig avvenningstidspunkt om høsten

• Høstvekt

• Slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe på alle slaktede lam, (slakteriet ordner dette ).

• Utrangeringsårsak for alle voksne og påsettlam som går ut av besetningen

• Helseopplysninger

NSG oppfordrer væreringsmedlemmene om å registrere «Fødselshjelp» og «Vårvekt», men dette er ikke obligatorisk.

Link til Regelverk for væreringene/avlsbesetningene 2021

Regelverk for væreringene kalenderåret 2021 - versjon 10092021.pdf (nsg.no)

 

Mvh fylkesstyret