Opplegget starter med oppmøte ved Landbrukets hus i Schweigaardsgate 34c kl 10:00 – 12:00, der det blir appeller før avmars til Stortinget og Statsministerens kontor.

Dagen avsluttes kl 15:30.

 

Norsk Sau og Geits medlemmer er også velkommen til å delta sammen med faglagene i denne viktige markeringen fra næringas side!

 

Bondelaget lokalt i fylkene organiserer fellestransporter til Oslo.

 

Vedlagt følger program for dagen.